Turvallisuus säännöt pistooli ampujille

TURVALLISUUS SÄÄNNÖT PISTOOLI AMPUJILLE

 

YLEISTÄ

1.1  Nämä säännöt ovat osa SAL:n Teknisiä sääntöjä ja niitä käytetään kaikissa pistoolilajeissa.

1.2   Kaikkien ampujien, joukkueiden johtajien ja toimitsijoiden tulee tuntea SAL:n säännöt ja pitää huoli siitä, että näitä sääntöjä noudatetaan.

 

TURVALLISUUS

2.1                       SAL:n ja UIT:n säännöissä mainitaan erikseen vain erityisturvavaatimukset, joita UIT:n vaatii käytettävän UIT:n kilpailuissa. Ampumaradoille tarpeelliset erityisturvamääräykset vaihtelevat maittain. Tästä syystä yksityiskohtia ei ole näissä säännöissä. Ampumaradan turvallisuus riippuu suuresti paikallisista olosuhteista ja järjestelytoimikunta voi laatia lisäturvamääräyksiä. Järjestelytoimikunnan tulee tuntea ratojen turvallisuuteen liittyvät periaatteet ja ryhtyä niiden vaatimiin toimenpiteisiin. Turvallisuudesta on vastuussa järjestelytoimikunta. Joukkueen toimitsijoille ja ampujille pitää ilmoittaa kaikista erityissäännöistä.

2.2                       Ampujien, ratahenkilökunnan ja katselijoiden turvallisuus     vaatii     jatkuvaa huolellista ampuma-aseiden käsittelyn valvontaa ja    varovaisuutta radalla liikuttaessa. Itsekuri on kaiken perusta. Jos itsekurissa on   toivomisen varaa, on ratahenkilökunnan velvollisuus palauttaa kuri ja ampujien ja joukkueiden toimitsijoiden velvollisuus on auttaa siinä.

2.3                       Turvallisuuden nimissä juryn jäsen tai ratatoimitsija voi keskeyttää ampumisen millä hetkellä tahansa. Ampujien ja joukkueiden toimitsijoiden tulee huomauttaa ratatuomareille tai juryn jäsenille välittömästi kaikista tilanteista, jotka saattavat olla vaarallisia tai aiheuttaa onnettomuuden.

2.4                       Varustetarkastaja, ratatoimitsija tai juryn jäsen voi ottaa käteensä ampujan varusteen (mukaan luettuna pistooli) tarkastusta varten ilman ampujan lupaa, mutta hänen läsnäollessaan ja hänen tietensä.

2.5                       Turvallisuuden varmistamiseksi kaikkia pistooleja tulee käsitellä koko ajan mahdollisimman suurella huolellisuudella. Pistoolia ei saa siirtää pois ampumalinjalta kilpailun aikana paitsi ratatoimitsijan luvalla.

2.6.1                   Pistoolit saa ladata ainoastaan ampumapaikalla ja vasta sen jälkeen kun komento 'LATAA' tai 'START' on annettu. Lipasta tai rullaa ei saa täyttää eikä asetta ladata patruunalla tai luodilla ennen kuin nämä komennot on annettu. Ratatoimitsijan pitää varmistua, että ampujille annetaan lataamiseen tarvittava aika.

2.6                       Viimeisen laukauksen jälkeen ampujan on varmistuttava, että hänen aseensa on lataamaton, ennen kuin hän lähtee pois ampumapaikalta. Hänen on annettava ratatoimitsijan varmistaa, ettei patruunaa tai luotia ole patruunapesässä eikä lippaassa.

2.7                       Kuivalaukaukset ja tähtäysharjoittelut ovat sallittuja, mutta ainoastaan ratatoimitsijan luvalla ja vain ampumalinjalla tai sitä varten osoitetulla alueella. Pistooliin tai lippaaseen ei saa koskea, kun ihmisiä on ampumapaikan etupuolella.

2.8                       Kaikki pistoolit on pidettävä lataamattomina paitsi ampumapaikalla sen jälkeen kun komento 'LATAA' tai 'START' on annettu. Jos ampuja ampuu laukauksen ennen komentoa 'LATAA' tai 'START' tai komentojen 'STOP' tai 'PATRUUNAT POIS' jälkeen, hänet voidaan sulkea kilpailusta.

 2.9                      Kilpailun aikana pistoolin voi laskea kädestään vasta sen jälkeen kun patruunat ja tai lipas on otettu pois. Ilma- ja kaasupistooleissa lukko on avattava. rullaa ei saa täyttää eikä asetta ladata patruunalla tai luodilla ennen kuin nämä komennot on annettu. Ratatoimitsijan pitää varmistua, että ampujille annetaan lataamiseen tarvittava aika.

       

2.10                     Kuulon suojaaminen

Kaikkia ampujia ja muita henkilöitä, jotka ovat ampumalinjan välittömässä läheisyydessä, kehotetaan käyttämään korvatulppia tai vastaavia kuulon suojaimia. Ampujat eivät saa käyttää minkäänlaisia radiovastaanottimella varustettuja kuulon suojaimia.

2.11                     Silmien suojaaminen

Kaikkia ampujia kehotetaan käyttämään särkymättömiä ampuma-laseja tai vastaavia silmäsuojaimia ampuessaan.