AHOLA AMPUMARADAN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

1.       Asiaton oleskelu ja liikkuminen ampumarata-alueella on laillisen edesvastuun uhalla kielletty. Vain merkittyjä ajo- ja kulkureittejä ja pysäköintipaikkoja saa käyttää. Ratavalleille nousu on ehdottomasti kielletty kaikkina aikoina, pois lukien ratavallien rakennus- ja kunnostustyöt.  Jokainen radalla liikkuja on omalta osaltaan vastuussa turvallisuudesta ja ampumatoiminnan jatkumisesta Aholan radalla.

 

2.       Jokaisen ampujan ja muutoin rata-alueella olevan on alistuttava niihin ohjeisiin ja määräyksiin, joita radan käytöstä ja siellä oleskelusta on annettu tai annetaan sekä huolehdittava siitä, että ei tuota vahinkoa radalle, toisille radalla liikkuville eikä vaaranna yleistä turvallisuutta taikka aiheuta häiriötä.

 

3.       Yleisestä järjestyksestä radalla huolehtii ensi sijassa seuran hyväksymät tai määräämät valvojat, joiden antamia ohjeita ampumapaikkojen käytöstä ja vuorottelusta sekä yleisestä käyttäytymisestä on noudatettava.

 

4.       Ampumaradalla saavat ulkopuolella varsinaisten kilpailujen harrastaa urheiluammuntaa Someron Ampumaseuran jäsenet ja muut yksityiset henkilöt, joille Someron Ampumaseura on antanut tai antaa luvan.

 

5.       Kilpailuun ja harjoitukseen on aina määrättävä valvoja, joka on ensisijaisessa vastuussa johdettaviensa tarkoituksenmukaisesta ja moitteettomasta käyttäytymisestä ampumaradalla.

 

6.       Radalla saa ampua vain ampumapaikalla ja sellaisella aseella, mille asianomaisen erityisrata on tarkoitettu. Ratalaitteisiin ja muihin radan rakenteisiin tahallisesti ammuttu laukaus on rangaistava teko, jonka aiheuttaman vahingon ampuja on velvollinen korvaamaan.

 

7.       Aseen saa ladata vain ampumapaikalla ja rata-alueella liikuttaessa ase on pidettävä lataamattomana, lukko avattuna tai ase taitettuna tai mahdollisuuksien mukaan kuljetuslaatikkoon sijoitettuna.

 

8.       Ampumapaikalla on ase pidettävä aina suunnattuna ampumasuuntaan.

 

9.       Asetta ei saa käsitellä silloin, kun ampumapaikan etupuolella on henkilöitä.

 

10.   Rata on ammunnan jälkeen siivottava. Ampumakilpailujen ja harjoitusten aikana kertyvä jäte on lajiteltava radoilla oleviin astioihin. Hylsyt on kerättävä radan hylsyastioihin. Mahdolliset laiteviat ja ratarakenteiden vahingoittuminen on ilmoitettava kunkin radan vastuuhenkilölle (jaoksen yhteyshenkilö).

 

11.   Radan teknillisiä laitteita on lupa asentaa, muuntaa tai huoltaa vain niillä henkilöillä, jotka Someron Ampumaseura on siihen määrännyt tai oikeuttanut.

 

12.   Yleisö, joka seuraa kilpailuja tai harjoituksia rata-alueella saa liikkua vain yleisillä teillä sekä oleskella vain yleisölle varatuilla alueilla ja paikoilla. Ratojen vaara-alueille meneminen on kaikilta kielletty, jollei siihen ole annettu erityistä lupaa.

 

13.   Tämä järjestyssääntö, toimintaohje ja muut radan määräykset pidetään näkyvissä jokaisen radan ilmoitustaululla.

 

 

15.03.2017

Hallitus